{ประกาศเรื่องคำสั่งการอนุมัติเข้าชมมวยในสนามแบบเป็นทางการ